Remptation logo

Innovaties sneller, met meer succes
en hoger rendement naar de markt

Er komt veel bij kijken om van een innovatief idee een succesverhaal te maken. Veel ideeën blijven steken in de conceptfase en groeien niet uit tot het succes dat ze verdienen. Dat is niet zo vreemd omdat meerdere betrokkenen zich vaak behoudend opstellen ten aanzien van projecten die nog in ontwikkeling zijn. Overtuigingskracht, geloof in het idee en een efficiënte planmatige aanpak zijn daarom van essentieel belang.

Uw innovatieve idee verdient een grotere kans van slagen (zie kader). In aanvulling op uw eigen kennis en expertises biedt Remptation de nodige support. Afhankelijk van het stadium van ontwikkeling van uw idee werken we op basis van drie strategische pijlers:

rode punt Dialoog met de werkelijkheid
Is uw idee te realiseren? Verdient het aanpassingen of verbeteringen, wat is de kans van slagen en hoe is die te vergroten... lees verder

rode punt Stakeholdermarketing
Wie of wat hebben er allemaal invloed op uw innovatie? Zijn positieve krachten te optimaliseren en negatieve invloeden te vermijden... lees verder

rode punt Procesversnelling
Hoe sneller uw innovatie geïmplementeerd kan worden, des te groter is de kans op succes. Er zijn manieren om aanloopkosten te minimaliseren zonder aan kwaliteit in te boeten.... lees verder 

 
•  •  •  •                   Remptation Actueel  •  •                •  •  •

Remptation is bestuurslid van Stichting 0.0. De Stichting maakt c0.0rperatie, het samen innoveren en investeren in de echte basisbehoeften van burgers mogelijk

.... lees verder
Er is geen gebrek
aan goede ideeën...
... maar wel aan ideeën die leiden tot succesvolle producten of diensten. Naar schatting resulteert 5% van de innovatiesubsidies in succes.

De vertaalslag van kennis en technologie naar vernieuwende producten en diensten waar de belangrijkste stakeholders warm voor lopen wordt vaak onvoldoende effectief gemaakt.

Innovatietrajecten duren dan nodeloos lang, zijn extra kostbaar en minder kansrijk. Vaak een verspilling van tijd, geld, energie en een bron van frustratie.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Voor meer informatie: 035 - 523 9506